Επιλέξτε γλώσσα:

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκυρωτικη πολιτική

Το 30% της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής από 30 ημέρες πριν την άφιξη, θα χρεωθεί το 30% από το συνολικό ποσό της κράτησης.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής 30 ή λιγότερες ημέρες από την ημερομηνία άφιξης, θα χρεωθεί το 100% από το συνολικό ποσό της κράτησης.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή έκτατης αναχώρησης, θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της κράτησης.

Τα ακυρωτικά θα συμψηφιστούν με την μη- επιστρέψιμη προκαταβολή.

 

Πολιτική Ακυρώσεων - Special  Rate

Το 50% της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής από 40 ημέρες πριν την άφιξη, θα χρεωθεί το 50% από το συνολικό ποσό της κράτησης.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής 40 ή λιγότερες ημέρες από την ημερομηνία άφιξης, θα χρεωθεί το 100% από το συνολικό ποσό της κράτησης.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή έκτατης αναχώρησης, θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της κράτησης.

Τα ακυρωτικά θα συμψηφιστούν με την μη- επιστρέψιμη προκαταβολή.

 

Στην αρχη